Baza wiedzy

osadniki wstępne

W osadniku wstępnym dokonuje się usunięcia zawiesin łatwoopadających poprzez zapewnienie wystarczająco powolnego przepływu, pozwalającego opaśœć zawiesinom, które mają masę niewiele większą od wody - rzędu 1,1g/cm3. Dla porównania piasek ma masę 2,5 raza większą od wody. Osadniki wstępne pełniš następujące funkcje:
  • usuwają do 60 - 70% całkowitej zawiesiny organicznej ze œcieków
  • usuwają ok. 30% BZT5
  • produkują osad wstępny, który zostaje poddany fermentacji co pozwala wspomagać biologiczne procesy usuwania fosforu i azotu
  • usuwają tłuszcze i oleje
  • częœciowo wyrównują nierównomiernośœć przepływu i ładunku śœcieków dopływających do czꜶci biologicznej
  • przyczyniają się do zmniejszenia iloœści nadmiernego osadu czynnego