Baza wiedzy

zawiesina mineralna

W skład zawiesiny mineralnej wchodzi m.in. piasek, drobne kamienie, pestki, zmielona kawa. zawiesina mineralna, w przeciwieństwie do organicznej, jest w zasadzie niezagniwalna oraz posiada większą prędkość opadania, co jest podstawą do oddzielania jej w piaskownikach.