Baza wiedzy

bakterie heterotroficzne

bakterie cudzożywne, odżywiające się związkami organicznymi i nieorganicznymi, z których przez odpowiednie przekształcenie budują swe składniki komórkowe. Bakterie te obecne są np. w skałach wapiennych i zaprawach krzemianowo - wapiennych. Produkują m. in. kwas 2-ketogrukonowy, który działa niszcząco na kamienie zabytkowe. Biorą udział w rozpuszczaniu trudno rozpuszczalnych fosforanów wapnia, krzemianów i glinokrzemianów. [źródło: wikipedia.pl]